Talent
Akademie

Efektivní firma hledá své TALENTY a rozvíjí je. Opravdový TALENT tuto příležitost přijímá společně se zodpovědností posunout sám sebe a tím společnost k naplňování strategií a cílů.

Principy TOWERS

Trenér je praktik.

Lektor je osoba, která dané téma v praxi sama řešila, prošla jím a může tedy předávat praktické zkušenosti.

Školení musí být show!

Pokud nám někdo předkládá spoustu zajímavých informací, ale nezábavnou formou, dříve nebo později naše pozornost otupí. Takže je potřeba vtip, nadhled a zábavu.

Ze školení vzniká plán...

Úkolem a zodpovědností lektora je, aby si účastníci asociovali jednotlivá cvičení do svého reálu. Absolventi školení musí odcházet s tím, že vědí, kde co a jak využijí.